Instruktionsfilmer vårdsystem

Filmerna används som introduktion och instruktion av medarbetare. Filmerna visar hur du som medarbetare inom Region Gävleborg ska göra i våra vårdsystem.

Filmerna är uppdelade i olika avsnitt så att du lätt kan hitta den funktion du behöver lära dig.

Alla filmer finns uppladdade på vår videostreamingstjänst Screen9.

Du hittar enklast till den här sidan med snabbadressen regiongavleborg.se/instruktionvardsystem.

Logga in (4 min) 

Logga ut (1 min)

Patientadministrativt system som innehåller akutmodul, öppen- slutenvård, tidbok, planeringslistor, diagnosregistrering och kassa.

1. PAS-flöde – Beskrivning av arbetsflödet i öppenvård.

2. Introduktion – Starta Elvis, översiktlig rundtur, personliga inställningar.

3. Patientsökning – Sök patient, patientöversikten, lägga till patientuppgifter.

4. Akutmodulen – In- och utskrivning, avd-lista för akutvård, händelseregistrering, bevakningar, akutliggaren.

5. Vårdbegäran, planeringsunderlag – När patient söker vård ska vårdbegäran registreras och planeringsunderlag skapas.

6. Tidbok översikt – Hur tidboken ser ut, ladda in tidbok, olika vyer. Dela, slå ihop, ta bort och spärra tider. Ange dagskommentar, resursfiltrering, resursöversikt

7. Boka – Boka tid, omboka, avboka, snabboka, serieboka, gruppboka.

8. Patientgrupper – Gör det lätt att återkommande boka en grupp av patienter.

9. Besöksregistrering öppenvård – Registrera öppenvårdskontakt via besökslista, med eller utan planeringsunderlag. Uteblivet besök. Avgiftsfritt besök.

10. Slutenvård – In- och utskrivning på avdelning. Permission, avdelningslista, utlokaliserad, parallellt vårdtillfälle.

11. Diagnosregistrera – Söka, ändra och importera koder. Samma diagnos för flera vårdkontakter.

12. Tidbok underhåll – Skapa tidböcker/schemamallar. Koppla resurser. Generera tidböcker till tidbokningen.

 

 

Region Gävleborgs digitala dikteringssystem, kopplat till journal. Det finns filmer för dig som dikterar, för dig som lyssnar samt för sekreterare.

För dig som dikterar

Inledning 

Skapa nytt diktat

Diktatlistan

Fortsätt senare

Ta bort diktat

För dig som lyssnar

För dig som lyssnar

För sekreterare

Inledning

Diktatlistan

Öppna diktat

Ändra avdelning, status på diktat

Avsluta

Journalsystem som används inom öppen- och slutenvård för att dokumentera utförd och planerad vård.

Introduktion

Skapa journal

Flytt av patient

Förutom de tre filmerna kan du också se:

Introduktion Melior Grund – cerner.guidecloud.se

Introduktion Läkemedelsmodulen – cerner.guidecloud.se

Introduktion Intygsmodulen – cerner.guidecloud.se

 

Region Gävleborgs bildhanteringssystem, vad gäller alla bilder utom röntgenbilder. 10 filmer hjälper dig med olika funktioner i systemet.

1. Inledning – Starta Picsara, rundtur, anpassa verktyg.

2. Skapa case – Hämta media från minneskort, scanner. Radera case.

3. Sökfunktion – Söka case.

4. Granska bilder – Förhandsgranska, zooma, helskärm, olika layouter, visa på annan skärm. Till Picsara från journaltext.

5. Mätningar – Kalibrera en bild. Mäta. Radera och spara mätningar.

6. Annoteringar – Lägga till pil, text, bildlänk med mera i bilden.

7. Signera case –  Du som är ansvarig ska signera, låsa caset.

8. Utskrift – Skriva ut bilder från case.

9. Kopiera case – När du behöver göra tillägg i ett signerat, låst case.

10. Skapa Wordrapport

Instruktionsfilmer journalsystemet PMO. PMO hanterar journal och patientadministration i primärvården. Filmerna är fördelade på yrkeskategorier. 

Instruktionsfilmer PMO för BHV-sköterskor. 24 filmer – total tid cirka 2 timmar.

Introduktion – Om PMO, logga in.

Mitt arbete – översikt  – Beskrivning av den administrativa delen i PMO.

Generella modulfunktioner  – Skapa en att göra-uppgift, förhansgranska, spara.

Öppna journal – Hur du söker fram en patientjournal.

Journalöversikten – Beskrivning av journaldelen i PMO.

Löpande journal – Här samlas patientens alla journalregistreringar. Urvalspanelen, inställningar, skärmvisning med mera.

Registrera patientdata – Registrera telefonnummer, övrig adress, anhörig, skapa journal för patient med reservnummer.

Skriv anteckning – Infoga sökord, ändra, kontaktregistrering, utkast.

Tidboken – Översiktlig presentation.

Skapa tidsboksvy – Visa flera tidböcker samtidigt och spara visningsvy.

Lediga tider – Söka lediga tider.

Boka patient – Hur du fyller i bokningsformuläret.

Boka flera patienter – Boka mer än en patient på samma bokning.

Boka flera resurser – Knyt flera vårdgivare eller andra resurser till samma bokning.

Ändra, avboka – Hur du ändrar på en bokning eller avbokar den.

Tidboksmeddelande – Meddelande som informerar om annat än bokningar.

Grupper – Skapa och boka grupper. Automatisk kontakt- och åtgärdstyp i journalen.

Väntelistan – Placera patient på väntelistan, boka in besök från väntelistan.

Dokument – Skapa och hantera brev, remiss och röntgenremiss.

Signering – Signera egna och andras registreringar.

Internpost – Meddelanden till dina kollegor i PMO.

Vaccination – Hur du registrerar vaccinationer.

Barnhälsovård inskrivning – Inskrivning och ärendehantering, väntelista, BVC-listra, ändra ansvarig.

Barnhälsovård utskrivning – Utskrivning. Hantera byte av BVC inom regionen eller externt. Export av journal.

Instruktionsfilmer PMO för kassa- och receptionspersonal. 7 filmer – total tid 50 min.

Introduktion – Om PMO, logga in.

Mitt arbete – översikt – Beskrivning av den administrativa delen i PMO.

Generella modulfunktioner – Skapa en att göra-uppgift, förhansgranska, spara.

Öppna journal – Hur du söker fram en patientjournal.

Registrera patientdata – Registrera telefonnummer, övrig adress, anhörig, skapa journal för patient med reservnummer.

Kassan – Hur du registrear patientbesök och skapar betalningsunderlag.

Receptionsvyn – Översikt som visar alla patienter som bokats in för besök under en dag.

Instruktionsfilmer PMO för labpersonal. 7 filmer – total tid 39 minuter.

Introduktion – Om PMO, logga in.

Mitt arbete – översikt – Beskrivning av den administrativa delen i PMO.

Generella modulfunktioner – Skapa en att göra-uppgift, förhansgranska, spara.

Öppna journal – Söka fram en patientjournal.

Analyskategorier – Kategorier som finns vid labbeställning, elektroniska respektive icke-elektroniska remisser och resultatregistreringar.

Hantera provtagning – Labbeställning vid provtagning, etiketter, kompletterande uppgifter, skicka beställning till lab.

Registrera resultat – Manuellt registrera resultat i labcenter.

Instruktionsfilmer PMO för läkare. 27 filmer – total tid cirka 3 timmar.

Introduktion – Om PMO, logga in.

Mitt arbete – översikt – Beskrivning av den administrativa delen i PMO.

Generella modulfunktioner – Skapa en att göra-uppgift, förhansgranska, spara.

Öppna journal – Hur du söker fram en patientjournal.

Journalöversikten – Beskrivning av journaldelen i PMO.

Löpande journal – Här samlas patientens alla journalregistreringar. Urvalspanelen, inställningar, skärmvisning med mera.

Skriv anteckning – Infoga sökord, ändra, kontaktregistrering, utkast.

Varning, observandum, gul lapp – Uppmärksamhetsikoner i patientjournalen.

Mätvärde – Modul för registrering och presentation av mätresultat och skattningsskalor.

Symboler – Betydelse och registrering av de olika symbolerna.

Tidboken – Översiktlig presentation.

Skapa tidsboksvy – Visa flera tidböcker samtidigt och spara visningsvy.

Lediga tider – Söka lediga tider.

Boka patient – Hur du fyller i bokningsformuläret.

Väntelistan – Placera patient på väntelistan, boka in besök från väntelistan.

Läkemedelsöversikten – Introduktion av läkemedelsmodulen. Beskrivning av startsidan med läkemedelsöversikten.

Ordinera läkemedel – Inställningar, söka läkemedel i SIL, ordinera, skapa och skicka recept.

Förändra ordination – Dosändring, utsättning, förnyelse av recept eller tidigare utsatt ordination.

Receptmallar – Skapa egna receptmallar för att förenkla vid ordination.

Diagnosregistrering – Hur du söker och registrerar diagnoskoder.

Nationella intyg – Läkarintyg för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning.

Dokument – Skapa och hantera brev, remiss och röntgenremiss.

Labbeställning – Hur du beställer labanalyser.

Labbevakning – Håll koll på alla osignerade labresultat.

Tidsserie – Visa labresultat och mätvärden i tabell eller som graf.

Signering – Signera egna och andras registreringar.

Internpost – Meddelanden till dina kollegor i PMO.

Instruktionsfilmer PMO för medicinska sekreterare. 22 filmer – total tid cirka 2 timmar.

Arbetar du med kassa eller i receptionen behöver du också se de filmer som finns för kassa- och receptionspersonal.

Introduktion – Om PMO, logga in.

Mitt arbete – översikt – Beskrivning av den administrativa delen i PMO.

Generella modulfunktioner – Skapa en att göra-uppgift, förhansgranska, spara.

Öppna journal – Hur du söker fram en patientjournal.

Journalöversikten – Beskrivning av journaldelen i PMO.

Löpande journal – Här samlas patientens alla journalregistreringar. Urvalspanelen, inställningar, skärmvisning med mera.

Registrera patientdata – Registrera telefonnummer, övrig adress, anhörig. Skapa journal för patient med reservnummer.

Skriv anteckning – Infoga sökord, ändra, kontaktregistrering, utkast.

Varning, observandum, gul lapp – Uppmärksamhetsikoner i patientjournalen.

Mätvärde – Modul för registrering och presentation av mätresultat och skattningsskalor.

Symboler – Betydelse och registrering av de olika symbolerna.

Tidboken – Översiktlig presentation.

Skapa tidsboksvy – Visa flera tidböcker samtidigt och spara visningsvy.

Lediga tider – Söka lediga tider.

Boka patient – Hur du fyller i bokningsformuläret.

Ändra, avboka – Hur du ändrar på en bokning eller avbokar den.

Tidboksmeddelande – Meddelande som informerar om annat än bokningar.

Tidboksmallar – Skapa mallar som gör det enklare för den som bokar i tidboken.

Väntelistan – Placera patient på väntelistan, boka in besök från väntelistan.

Diagnosregistrering – Hur du söker och registrerar diagnoskoder.

Dokument – Skapa och hantera brev, remiss och röntgenremiss.

Internpost – Meddelanden till dina kollegor i PMO.

Instruktionsfilmer PMO för rehabpersonal. 22 filmer – total tid cirka 2 timmar.

Introduktion – Om PMO, logga in.

Mitt arbete – översikt – Beskrivning av den administrativa delen i PMO.

Generella modulfunktioner – Skapa en att göra-uppgift, förhansgranska, spara.

Öppna journal – Hur du söker fram en patientjournal.

Journalöversikten – Beskrivning av journaldelen i PMO.

Löpande journal – Här samlas patientens alla journalregistreringar. Urvalspanelen, inställningar, skärmvisning med mera.

Registrera patientdata – Registrera telefonnummer, övrig adress, anhörig. Skapa journal för patient med reservnummer.

Skriv anteckning – Infoga sökord, ändra, kontaktregistrering, utkast.

Tidboken – Översiktlig presentation.

Skapa tidsboksvy – Visa flera tidböcker samtidigt och spara visningsvy.

Lediga tider – Söka lediga tider.

Boka patient – Hur du fyller i bokningsformuläret.

Återkommande bokning – Lägg in sekvens av bokningar för en patient.

Boka flera patienter – Boka mer än en patient på samma bokning.

Boka flera resurser – Knyt flera vårdgivare eller andra resurser till samma bokning.

Ändra, avboka – Hur du ändrar på en bokning eller avbokar den.

Tidboksmeddelande – Meddelande som informerar om annat än bokningar.

Grupper – Skapa och boka grupper. Automatisk kontakt- och åtgärdstyp i journalen.

Väntelistan – Placera patient på väntelistan, boka in besök från väntelistan.

Dokument – Skapa och hantera brev, remiss och röntgenremiss.

Signering – Signera egna och andras registreringar.

Internpost – Meddelanden till dina kollegor i PMO.

Instruktionsfilmer PMO för sköterskor. 32 filmer– total tid cirka 3 timmar.

Sköterskor som inte har förskrivningsrätt kan bortse från filmerna "Ordinera läkemedel" och "Förändra ordination".

Arbetar du med hantering av labprover behöver du också se de filmer som finns för labpersonal.

Introduktion – Om PMO, logga in.

Mitt arbete – översikt – Beskrivning av den administrativa delen i PMO.

Generella modulfunktioner – Skapa en att göra-uppgift, förhansgranska, spara.

Öppna journal – Hur du söker fram en patientjournal.

Journalöversikten – Beskrivning av journaldelen i PMO.

Löpande journal – Här samlas patientens alla journalregistreringar. Urvalspanelen, inställningar, skärmvisning med mera.

Registrera patientdata – Registrera telefonnummer, övrig adress, anhörig, skapa journal för patient med reservnummer.

Skriv anteckning – Infoga sökord, ändra, kontaktregistrering, utkast.

Varning, observandum, gul lapp – Uppmärksamhetsikoner i patientjournalen.

Mätvärde – Modul för registrering och presentation av mätresultat och skattningsskalor.

Checklista – Modul för registrering och presentation av olika hälsokontroller. Beslutsstöd vid vissa sjukdomstillstånd.

Symboler – Betydelse och registrering av de olika symbolerna.

Tidboken – Översiktlig presentation.

Skapa tidsboksvy – Visa flera tidböcker samtidigt och spara visningsvy.

Lediga tider – Söka lediga tider.

Boka patient – Hur du fyller i bokningsformuläret.

Återkommande bokning – Lägg in sekvens av bokningar för en patient.

Boka flera patienter – Boka mer än en patient på samma bokning.

Boka flera resurser – Knyt flera vårdgivare eller andra resurser till samma bokning.

Ändra, avboka – Hur du ändrar på en bokning eller avbokar den.

Tidboksmeddelande – Meddelande som informerar om annat än bokningar.

Grupper – Skapa och boka grupper. Automatisk kontakt- och åtgärdstyp i journalen.

Väntelistan – Placera patient på väntelistan, boka in besök från väntelistan.

Läkemedelsöversikten – Introduktion av läkemedelsmodulen. Beskrivning av startsidan med läkemedelsöversikten.

Ordinera läkemedel – Inställningar, söka läkemedel i SIL, ordinera, skapa och skicka recept.

Förändra ordination – Dosändring, utsättning, förnyelse av recept eller tidigare utsatt ordination.

Dokument – Skapa och hantera brev, remiss och röntgenremiss.

Labbeställning – Hur du beställer labanalyser.

Tidsserie – Visa labresultat och mätvärden i tabell eller som graf.

Signering – Signera egna och andras registreringar.

Internpost – Meddelanden till dina kollegor i PMO.

Vaccination – Hur du registrerar vaccinationer.

Operationsplaneringsprogram där du även registrerar händelser under operation. Fyra filmer som visar planering, tidsregistrering, hur du hittar information om patientens operation och väntelistan.

Operationsanmälan i Provisio

Registrering under operation

Hitta information om patientens operation

Väntelistan och andra tips för operatörer

 

Systemet presenterar alla resultat för en patient, oavsett vart de är tagna eller analyserade i länet.
I fyra filmer får du lära dig läsa resultat, beställa, signera och hur du ska göra vid provtagning.

Läsa resultat – Starta utan journal eller från journal. Läsa resultat från olik alab. Trend/diagram.

Beställa –  Aktiv vårdkontakt. Ny beställning. Beställningsuppgifter. Prov på annan enhet. Ej aktiverad beställning.

Signera – Signera enskild patient. Signera från patient/arbetslista. Äldre resultat. Sluten- och öppenvårdslista. Lägga till enhet. Ersättare. Påminnelse.

Provtagning – Hur du använder svarsdatabasen vid provtagning.