Palliativ vård

Den palliativa enheten består av fyra team, Bollnäs, Gävle, Hudiksvall och Söderhamn. Dessa är specialiserade stöd- och resursteam för patienter, närstående och vårdpersonal.

Målgruppen är patienter med obotbar cancer och ALS i ett sent palliativt skede med symtom som kräver insatser av ett specialiserat palliativt team. Vissa patienter med andra diagnoser och komplexa behov i form av symtomlindring och psykosocialt stöd från ett team, kan ibland efter enskild bedömning skrivas in i palliativa teamen.

Palliativ enhet – uppdragsbeskrivning Onkologi – Platina id 01-191629 (pdf)