Sjukhuskyrkan i Region Gävleborg

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal. Alla som arbetar inom sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och här förs inga journaler.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om vilka stöd som erbjuds på respektive ort.

Sjukhuskyrkan i södra Hälsingland - Bollnäs sjukhus

Sjukhuskyrkan Gävle sjukhus

Sjukhuskyrkan Hudiksvalls sjukhus