K

Kikhosta Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Klamydia Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Kolera Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Kondylom Smittväg, symtom och behandling.
Könsherpes Smittväg, symtom och provtagning.
Könssjukdomar för allmänheten Fakta och information om sexuellt överförbara infektioner.
Könssjukdomar för vården Handläggning av könssjukdomar.