Könssjukdomar för vården

Handläggning av könssjukdomar.

Klamydia

Personer upp till 23 år remitteras till ungdomsmottagning/könsmottagning. Över 23 år remitteras till könsmottagningen/familjecentrum.

Lista med partnerspårare 

Använd denna blankett - Anmälan om byte av behandlande läkare (pdf)

Remittering av klamydiapatient (pdf)

Om klamydia internettest:

Gonorré

Alla patienter med gonorré ska remitteras till könsmottagningen för behandling och smittspårning.

Könsmottagningen 026-15 42 16

Använd denna blankett - Anmälan om byte av behandlande läkare (pdf)

Viktigt att ta prov från flera lokaler - läs mer här

Hiv

Patienter med hiv remitteras till infektionsmottagningen eller barnmottagningen för handläggning och smittspårning.

Använd denna blankett - Anmälan om byte av behandlande läkare (pdf)

Syfilis

Patienter med syfilis remitteras oavsett ålder till könsmottagningen för bedömning. Könsmottagningen 026-15 42 16

Använd denna blankett - Anmälan om byte av behandlande läkare (pdf)

Remiss till partnerspårare som även bör ge behandling

Använd denna remiss (pdf) för utskrift, lista med partnerspårare 

  • Personer upp till 23 år remitteras till ungdomsmottagning/könsmottagning.
  • 24 år och äldre remitteras till könsmottagning/barnmorskemottagning/Ffmiljecentrum 
  1. Använd blanketten Anmälan om byte av behandlande läkare (pdf) enligt smittskyddslagen 2004:168.
  2. Fyll i alla uppgifter och skicka remissen med internposten snarast. 
  3. Bifoga kopia på provsvaret så att partnerspåraren kan göra en kompletterande anmälan efter partnerspårningen. 
  4. Kontakta om möjligt partnerspåraren per telefon som i många fall genast kan kontakta patienten och avtala tid.

Klinisk anmälan skickas till Smittskydd

Information till läkare och patient om anmälningspliktiga sjukdomar.