Klamydia

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges

Anmäls med "rikskod" eller så kallat "annat nummer"
Skicka remiss  till certifierad partnerpårare som smittspårar och behandlar patienten

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik 

Handläggning av könssjukdomar

Provtagningsanvisningar

Anvisning för vårdpersonal

Till er som träffar en klamydia.se-patient  reviderad 2022-04-26

Egenprovtagning via internet

Egenprovtagningen för klamydia och gonorré utökas med flera provtagningsalternativ. Tidigare har provtagningen begränsats till vaginal- och urinprov, men från och med 29 april 2024 erbjuds även möjlighet att ta prover från svalg och rektum.

Provtagning för kvinnor (pdf)

Provtagning för män (pdf)

Byte av behandlande läkare

Byte av behandlande läkare  – ifyllbar blankett (pdf)

Övrigt

Här kan du testa dig

Mottagningar

Klamydia.se