Egenvård med digital hembevakning

Patienter med inopererad hjärtstartare eller pacemaker som får möjlighet till uppföljning hemmavid får en lättare och tryggare vardag. De behöver inte åka till sjukhuset varje gång apparaten ska läsas av eller följas upp. Den digitala, automatiska uppföljningen skapar dessutom ytterligare trygghet.


Region Gävleborg kontrollerar resultat från inopererade hjärtstartare och pacemakers, på patienter i hemmet. Det är en övervakning som ger en medicinskt säker uppföljning och gör patienten mindre bunden till sjukhuset. Antalet patienter med pacemaker och inopererade hjärtstartare som använder metoden för hemmonitorering har stadigt ökat och idag är antalet användare ca 2000 stycken, vilket motsvarar nära 60 % av samtliga hjärtpatienter i denna kategori, som finns i länet.

Närhet till vård

– Vi har idag utmaningar kopplade till vår demografi med fler äldre som behöver vård och mindre tillgång till arbetskraft, som kräver en ny riktning inom vården, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör inom Region Gävleborg. Tidigare investeringar, som gjorts av digital teknik har nu gett utdelning i form av nya smarta arbetssätt och nya möjligheter till kontakt mellan invånarna och vården. Genom att jobba med stöd av ny teknik har vi vunnit en förmåga att stöpa om beteenden så att närheten till vården förenklas.

Nära vård med energibesparande effekt

Den här möjligheten innebär en förenkling för patienten som inte längre behöver ägna sin tid och energi åt resor, ibland täta sådana, till och från sjukhuset. Uppföljningen i systemet länkar automatiskt in i patienternas journaler. Det frigör arbete, som annars skulle ha lagts på omfattande manuellt pappersarbete. Det nya arbetssättet har medfört förbättrade vårdmetoder då rätt resurser kan ges till rätt vård.

Viktig trygghetskänsla

Signaler i realtid visar om en hälsorelaterad avvikelse eller ett sällsynt tekniskt fel måste åtgärdas. Patienten kan då snabbt få en besökskontroll. Sådana tidiga insatser kan troligen reducera risken för en eventuell stroke eller utveckling av hjärtsvikt. Den digitala egenvården med bevarad säkerhet innebär en trygghet för patienten. En känsla av kontroll skapar trygghet då man vet att ens hjärtfunktion står under ständig bevakning.

Förnyade arbetssätt

– Ingen som deltagit i den här distansvården har någon önskan om att återgå till den gamla hanteringen, säger Per-Erik Gustafsson, överläkare i kardiologi på Gävle Sjukhus och fortsätter;
– Vårt förnyade arbetssätt har även inneburit en kunskapsspridning där pacemakersjuksköterskor fått fördjupade medicinsktekniska kunskaper. Det har frigjort tid för hjärtläkare som med sin kompetens kan fortsätta arbetet med en utvecklad vård för hjärtpatienterna.

Prisade insatser

Från ett nationellt perspektiv har Region Gävleborg sedan 2008 gjort en betydande satsning och positionerat sig i framkant i arbetet med den digitala hjärtvården. Vid flera tillfällen har verksamheten tilldelats pris. Dels för sin IT-satsning, men även miljöpriset Fröhuset för den miljöbesparing som arbetet medfört.

– Tekniken utvecklas ständigt och designar om hur vi förbättrar både välfärden för våra innevånare och arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Tina Mansson Söderlund. Här ser vi också hur tryggheten i vardagen förändrats så att patienten kan ta makten över sin egen vardag.