C

C-Peptid (pdf) Plasma. (Platina id 09-64128)
C1 esteras Inhibitor ”hämmare" Enzymatisk aktivitet
C3 C3 i plasma
C4 C4 i plasma
Ca 125 (pdf) Plasma. (Platina id 09-64039)
CA 15-3 (pdf) Plasma. ( Platina id 09-64042)
CA 19-9 (pdf) Plasma. (Platina id 09-64032)
CA 72-4 Cancerantigen 72-4
Calcium (pdf) Plasma. (Platina id 09-64049)
Calcium (pdf) Urin. (Platina id 09-64059)
Calcium Joniserat (pdf) Joniserat Calcium i plasma. (Platina id 09-64061)
Calcium/Albumin korrigerat Albumin korrigerat Calcium
Calciumjonaktivitet (pdf) Joniserat Calcium i plasma. (Platina id 09-64061)
Calici (Norovirus) (pdf) Platina id 09-399696
Calprotectin (pdf) Kalprotektin. (Platina id 09-64065)
Campylobacter Faeces PCR
Campylobacter jejuni/coli Serologi
Cannabis Cannabis i urin, drogscreen
CD 19 och CD 20 B-cellsbedömning
CD 4 CD8 B-cellsbedömning
CD 55 och CD 59 Helblod
CDKN2A - familjärt melanom
CDT (pdf) Transferrin kolhydratfattigt i serum. (Platina id 09-64067)
CEA (carcinoembryonalt antigen) (pdf) Plasma. (Platina id 09-64073)
Cefotaxim ex Claforan Koncentrationsbestämning
Ceftazidim ex Fortum Koncentrationsbestämning
Celler i helblod Differentialräkning av leukocyter
Celler i ledvätska (pdf) D-LPK. (Platina id 09-72218)
Celler i peritoneal - och pleuravätska (pdf) D-LPK i peritonealvätska / pleuravätska. (Platina id 09-72220)
Celler i spinalvätska Celler i CSV, cerebrospinalvätska
Cellprov Gynekologiskt cellprov konventionell cytologi KPC
Cerebrospinalvätska Cytologi liqour, liqvor, likvor, spinalvätska. Platina 02-75813
Cerebrospinalvätska, odling och direktmikroskopi Liqvor, likvor, spinalvätska, cerebrospinalvätska
Ceruloplasmin Ceruloplasmin i plasma
Cervix (pdf) Odling. (Platina 09-797375)
Cervix-, corpusskrap och cervixbiopsi Histopatologi abrasio, fraktionerad abrasio, skrap, curettage, livmoder
Cervixkon Histopatologi livmodertapp, portio, kon
Chlamydia pneumoniae och Chlamydia psittaci Antikroppar mot C. pneumoniae och C. psittaci
Chlamydia pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae Nukleinsyrapåvisning
Chlamydia psittaci Nukleinsyrapåvisning
Chlamydia trachomatis PCR
Chlamydia trachomatis av LGV-typ Lymfogranuloma venerum
Chorea Huntington Chorea Huntington, helblod
Chromogranin A CA-markör
Chylotorax
Ciklosporin Cyklosporin A, Cyklosporin, Sandimmun
Cipramil Cipramil i serum/plasma
Ciprofloxacin ex Ciproxin tabl Koncentrationsbestämning
Cisordinol Zuklopentixol
Citrat Citrat i urin
Citrullinantikroppar Antikroppar i serum
CK (kreatinkinas) (pdf) Plasma. (Platina id 09-64080)
CK-MB-massa (pdf) Plasma. (Platina id 09-72888)
Cl (pdf) Plasma. (Platina id 09-71797)
Clostridium difficile Cytotoxin A och B
CMV Cytomegalovirus, serologi
CMV Cytomegalovirus, PCR
CO2 Plasma (venöst)
COHb Kolmonoxid i blod, gäller KKL Gävleborg
Colon Histologi tjocktarm, grovtarm, rectum, sigmoideum
COMP COMP i serum (påvisar pågående nedbrytning av ledbrosk).
Coronavirus, SARS-CoV-2 (covid-19) Antikroppspåvisning
Coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) Nukleinsyrepåvisning
Coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) akut Nukleinsyrepåvisning vid behov av akuta provsvar
Coxiella burnetii Q-feber
Coxsackie Enterovirus
CRP – PNA (pdf) CRP på Lumirax (PNA). (Platina id 09-786584)
CRP – PNA (pdf) CRP på Afinion (PNA). (Platina id 09-771727)
CRP (C-reaktivt protein) (pdf) Plasma. (Platina id 09-64476)
Csv-beta-Amyloid
Csv-Fosfo-tau
Csv-Tau
Cyklosporin Sandimmun, Ciklosporin
Cystatin C (pdf) Plasma. (Platina id 09-64480)
Cystin Cystin i urin
Cystor och maskägg i faeces Tarmparasiter
Cystvätska Cytologi cysta, cystinnehåll
Cytogenetiska analyser Philadelphia kromosom, Thalassemi HbF
Cytokrom P450 2C19 Genotyp (mefenytoinhydroxilas)
Cytomegalovirus, CMV Cytomegalovirus, serologi
Cytomegalovirus, CMV DNA PCR