Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin Gävleborg är Region Gävleborgs kompetensorganisation för diagnostik av patientprover.

Vår målsättning är att vara den naturliga samarbetspartnern vad gäller behov av kunskap kring och diagnostik avseende

  • Bakteriologi och virologi
  • Immunologi
  • Klinisk kemi
  • Transfusionsmedicin 
  • Patologi och cytologi

Vår verksamhet syftar till att:

  • erbjuda beslutsstöd av hög kvalitet
  • förebygga smittspridning i vården
  • tillgodose vårdens alla behov av blodkomponenter
  • tillse att de avlidna omhändertas på ett värdigt sätt

Vår ambition:

  • Vi lämnar rätt svar i rätt tid till rätt pris

Våra enheter

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Norra Hälsingland

Klinsk kemi och transfusionsmedicin Södra Hälsingland

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi och cytologi

Verksamhetschef

Towa Johansson-Marknell