Urinsamling för specialanalyser

Sammanställning

Dygnsmängd gäller för alla analyser om inget annat anges
Mät noga dygnsmängden och notera denna på remissen tillsammans med frågeställning
Lika delar koncentrerad HCl och avjoniserat vatten ger 6 mol/L HCL

Till små urinmängder, till exempel barn, tillsätts 1 mL 6mol/L HCl/100 mL urin

Se Patientinformation om urinsamling

Analyser

Tillsats

Utan tillsats. 

Volym

10 mL

Analyserande labratorium

Aldosteron – Karolinska universitetslaboratoriet

Tillsats

Utan tillsats
Morgonurin

Volym

20 mL
fryst prov 

Analyserande laboratorium

Aminolevulinsyra – Karolinska universitetslaboratoriet

Tillsats

Utan tillsats
Morgonurin eller dygnsmängd
Surgjord urin kan användas

Volym

10 mL
fryst prov

Analyserande laboratorium

Aminosyror – Karolinska universitetslaboratoriet

U-Calcium – provtagningsanvisning – Platina id 09-64059 (pdf)  

Tillsats

20 mL
6 mol/L HCl

Volym

8 mL

Analyserande laboratorium

Klinisk Kemi, Gävle, Hudiksvall och Bollnäs

U-Citrat

Tillsats

15 mL
6 mol/L HCl

Volym

2x10 mL

Analyserande laboratorium

Klinisk Kemi, Linköping

Tillsats

Utan tillsats

Volym

10 mL

Analyserande laboratorium

Cystin – Klinisk kemi, Universitetssjukhuset MAS-Malmö

Tillsats

20 mL
6 mol/L HCl

Volym

8 mL

Analyserande laboratorium

U-Fosfat – Akademiska laboratoriet

Tillsats

20 mL
6 mol/L HCl

Barn
1mL 6 mol/L HCl/100 mL urin

Volym

20 mL

Analyserande laboratorium

Hydroxiindolacetat – Akademiska laboratoriet

Tillsats

20 mL
6 mol/L HCl

Barn
1mL 6 mol/L HCl/100 mL urin

Volym

20 mL

Analyserande laboratorium

Vanilmandelat – Akademiska laboratoriet

Tillsats

20 mL
6 mol/L HCl

Barn
1mL 6 mol/L HCl/100 mL urin

Volym

20 mL

Analyserande laboratorium

Katekolaminer – Karolinska universitetslaboratoriet

Tillsats

Utan tillsats

Volym

5 mL 

Analyserande laboratorium

Klinisk Kemi i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs

Tillsats

Utan tillsats
Morgonurin

Volym

20 mL
fryst prov

Analyserande laboratorium

Porfyriner – Karolinska universitetslaboratoriet

Tillsats

Utan tillsats

Volym

Dygnsmängd alternativt
10 mL

Analyserande laboratorium

Magnesium – Akademiska laboratoriet

Tillsats

Utan tillsats

Volym

Två rör med 7 mL av välblandad dygnsmängd

Analyserande laboratorium

Metoxikatekolaminer – Akademiska laboratoriet

Tillsats

20 mL
6 mol/L HCl

Barn
1mL 6 mol/L HCl/100 mL urin

Volym

20 mL

Analyserande laboratorium

Noradrenalin – Akademiska laboratoriet

U-Oxalat

Tillsats

Morgonurin

Volym

2x10 mL

Analyserande laboratorium

Oxalat – Karolinska universitetslaboratoriet

Tillsats

Utan tillsats
Morgonurin

Volym

20 mL
frys prov

Analyserande laboratorium

Porfobilinogen – Karolinska universitetslaboratoriet

Tillsats

Utan tillsats

Volym

8 mL

Analyserande laboratorium

Urat – Akademiska laboratoriet

U-Urea – Platina id 09-73411(pdf)

Tillsats

Utan tillsats

Volym

8 mL

Analyserande laboratorium

Klinisk Kemi i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs

Tillsats

Utan tillsats
Morgonurin

Volym

20 mL
frys prov

Analyserande laboratorium

Porfyriner, fraktionering – Karolinska universitetslaboratoriet

(vanillylmandelic acid HMMA)
Primärt analyseras Metoxykatekolaminer
Om dessa är förhöjda även VMA och Noradrenalin

Tillsats

20 mL
6 mol/L HCl

Barn
1mL 6 mol/L HCl/100 mL urin

Volym

20 mL

Analyserande laboratorium

Vanilmandelat – Akademiska laboratoriet