Klinisk kemi

Klinisk kemi i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Ljusdal och Söderhamn analyserar olika kroppsvätskor, till exempel blod och urin, för att påvisa sjukliga förändringar i kroppens olika organ.

Analyserna är snabba och kvalitetssäkrade i syfte att effektivisera sjukvårdens processer samt att stödja forskning och utveckling. Vi driver dygnet-runt-öppna laboratorier i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.

Här arbetar bland annat biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, undersköterskor, ingenjörer och läkare med att tillämpa kemiska, molekylära och cellulära begrepp och tekniker för att få kunskap om människan i hälsa och vid sjukdom. Här identifieras och kvantifieras olika substanser som salter, metaller, proteiner, fetter, kolhydrater, nukleinsyror, hormoner, läkemedel med mera. Analyserna utförs på olika kroppsvätskor, framför allt blod.

Vården vill ha snabba provsvar. Mer än 95 % av de akuta provsvaren levereras inom 45 minuter. Detta ger sjukvården möjlighet att snabbt kunna sätta in rätt behandling vilket ger bättre prognos för patienten, till exempel vid hjärtinfarkt, infektioner, stroke och förgiftningar. För lyckad behandling krävs att all diagnostik fungerar optimalt. Därför arbetar vi med logistik, preanalys och kvalitetssäkring, allt i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vårdenhetschefer

Monica Arkenström – klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle

Kristina Georgsson – klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle

Linnea Uppman – biträdande vårdenhetschef klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle

Sophie Westberg – klinisk kemi och transfusionsmedicin norra Hälsingland

Emelie Sigfridsson – klinisk kemi och transfusionsmedicin södra Hälsingland