Statistik - laboratoriemedicin

Infektionssjukdomar

Laboratoriemedicin för statistik över infektionssjukdomarna: Influensa A+B, Noro- respektive RS-virus. Uppgifterna till rapporten hämtas från Analytix/Soarian och uppdateras varje morgon 7.30.

I statistikrapporten kan du välja om du vill se statistik över alla infektionssjukdomar eller någon specifik infektionssjukdom. Du kan också välja tidsperiod.

Vid frågor om statistiken kontakta Hans Malmström, klinisk kemi och transfusionsmedicin hans.malmstrom@regiongavleborg.se

Statistikrapport infektionssjukdomar