Kontakt med vården

Ring 1177

Du kan ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Du kan också läsa om egenvårdsråd på webbplatsen 1177.se.

E-tjänster på 1177.se

I e-tjänsterna på 1177.se kan du ta kontakt med din hälsocentral eller mottagning för att till exempel boka och avboka tid, förnya recept och hjälpmedel eller se dina läkemedel. Vilka e-tjänster som erbjuds kan variera från mottagning till mottagning. Informationen skickas mellan dig och din vårdgivare på ett säkert sätt.

Läs mer om e-tjänsterna på 1177.se

Hälsocentralen

Hälsocentralen är öppen på dagtid. Om du har frågor om vård, medicinering eller behandling som påbörjats inom primärvården, kontaktar du din hälsocentral direkt.

Kontakta din hälsocentral

Familjeläkarjouren

Familjeläkarjouren är öppen helger och kvällar när hälsocentralerna är stängda. Du kan bli hänvisad hit om du behöver akut hjälp som inte kan vänta till nästa dag.

Sjukhuset

Sjukhusets mottagningar har öppet på dagtid. Om du har frågor om vård, medicinering eller behandling som du påbörjat på en mottagning kan du kontakta den direkt.

Akutmottagningen

Öppen dygnet runt. Här får du hjälp vid allvarlig akut sjukdom eller olycka. Ring först 1177 om det inte är akut.

Vid livshotande akuta sjukdomar och skador

Ring 112. Personalen som svarar på SOS alarm 112 har sjukvårdskunskap och kan ge dig medicinska råd i väntan på ambulans.

Giftinformation

Vid akut förgiftning ring 112, dygnet runt.

Vid fall som inte är brådskande, ring 010-456 6700.

Sjukresor

Serviceresor, bokning av personbil eller specialfordon samt sjukresebuss 150 till och från Uppsala. Telefon: 0771-38 39 40, öppet dygnet runt.
 
Sjukreseenheten, frågor om ersättning. Telefon: 0771-65 01 01, helgfria vardagar 8.00–12.00, sjukresor@regiongavleborg.se.

Klagomål och synpunkter på vården

Om du har klagomål eller synpunkter på vården kan du vända dig till den enhet där du fick vården. Du kan också vända dig till Patientnämnden. Du kan lämna dina synpunkter via telefon, brev eller genom att använda e-tjänsten på 1177.se.

Läs mer på webbplatsen 1177.se Om du inte är nöjd med vården

Vårdvägvisare

Vårdvägvisarna arbetar med information och vägledning till dig som är patient eller anhörig. Till vårdvägvisaren kan du vända dig med frågor om vårdgarantin, väntetider, valmöjligheter, regelverk, rättigheter, hälsoval och vårdgivare.

Kontaktuppgifter och mer om vårdvägvisaren

Vårdens verksamheter

Kontaktuppgifter till vårdens verksamhet, råd om vård eller om du vill läsa om en sjukdom eller din hälsa hittar du på 1177.se

Sjukhuskyrkan

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle och är till för patienter, anhöriga och personal.

Sjukhuskyrkan