Organisation

I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling som inkluderar frågor som näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och infrastruktur.

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation, där regionfullmäktige är den högsta beslutande politiska församlingen. Verksamheterna leds av koncernledningen med regiondirektören som är högste tjänsteman och som tillsätts av politikerna - tjänstemannaorganisationen.

Hälso- och sjukvården är indelade i verksamhetsområden och vårdenheter.

Inom hållbarhetsförvaltningen samlas frågor om infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa och hållbarhet.

Kultur- och kompetensförvaltningen ansvarar för utbildningsfrågor som inkluderar våra tre folkhögskolor samt en bred kulturverksamhet och våra museer i länet.

Förvaltningarna leds av förvaltningschefer och är indelade i avdelningar och enheter.

Tandvården finns i bolaget Folktandvården Gävleborg AB som ägs av Region Gävleborg. 

Organisationsskisser

Tjänstemannaorganisation

Tjänstemannaorganisation Region Gävleborg – organisationsskiss – Platina id 01-707521 (Powerpoint)

Tjänstemannaorganisation Region Gävleborg – organisationsskiss – Platina id 01-707521 (pdf)

Politisk organisation

Politisk organisation Region Gävleborg – organisationsskiss – Platina id 01-707519 (Powerpoint)

Politisk organisation Region Gävleborg – organisationsskiss – Platina id 01-707519 (pdf)