Kulturting Gävleborg

Kulturtinget är en årlig återkommande mötesplats för konst- och kulturfrågor för alla som bidrar till Gävleborgs rika konst- och kulturliv.

Kulturskapare, folkbildare, politiker, ideella idéburna sektorn, tjänstepersoner, representanter för kulturinstitutioner med flera är varmt välkomna att tillsammans fortbilda sig och utbyta tankar och erfarenheter tillsammans med andra samhällsaktörer inom exempelvis folkhälsa och företagsfrämjande. 

Kulturting Gävleborg 2024 

Årets upplaga av Kulturting Gävleborg ägde rum på Bergsjögården i Bergsjö och arrangerades av Region Gävleborg i samarbete med Nordanstigs kommun.

Temat var "Kulturens betydelse för samhällsutveckling"

Kontakt