Fakta Gävleborg

Under Fakta Gävleborg presenteras statistik om arbetsmarknaden, uppföljning av indikatorer för regional utveckling i Gävleborg, bearbetningar av resultat från den nationella folkhälsoenkäten och skolelevers drogvanor. Här finns också länkar till statistiksamlingar som till exempel Folkhälsomyndighetens Folkhälsostudio, Kolada, Vården i siffror och SCB:s statistikdatabas.