Ombyggnaden av akuten i Hudiksvall är klar: ”Vi har bättre översikt över våra patienter”

Akutmottagningen i Hudiksvall har öppnat i ombyggda lokaler. De första patienterna välkomnades den 20 maj, efter en ombyggnation som påbörjades 2022.


Helena Zetterlund, undersköterska, visar upp ett av akutrummen med mer plats för personalen att undersöka och behandla patienten.

– Det är glädjande att denna stora ombyggnation av akuten nu står klar i vårt byggande för framtiden. Det har varit ett par tuffa år med pandemi och nu en utmanande ekonomi, detta är en ljusglimt som ger hopp om en ljusare framtid, säger Patrik Stenvard (M) ordförande i regionstyrelsen.

– Trygg, säker och mer effektiv vård är några av våra viktigaste prioriteringar i hälso- och sjukvården. För både patienter och medarbetare ger ombyggnationen av akuten Hudiksvall ökad trygghet vilket är enormt positivt och på tiden, säger Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den omfattande ombyggnationen, som är en del av Framtidsbygget i Hudiksvall, har genomförts samtidigt som akutmottagningen har varit i full drift.

– Ja, det har ju inte alltid varit lätt, men vi är väldigt nöjda med de nya lokalerna och glada att de nu är färdiga så att vi kan välkomna patienter, säger Helena Zetterlund, undersköterska på akutmottagningen.

Byggt för trygghet och säkrare vård

De nya lokalerna erbjuder större och fräschare lokaler för en trygg, säker och mer effektiv vård.

– I och med ombyggnationen har lokalerna fått ett modernt skalskydd som ger möjlighet till lockdown om det skulle uppstå en hotfull situation och ett större väntrum där vi kan se patienterna. För barn har vi skapat ett helt eget flöde, från det att man blir inskriven på akuten, till ett barnväntrum och behandlingsrum. Det finns också två infektionsrum med egna ingångar utifrån som gör det enklare för oss att ta emot smittsamma patienter på ett säkert sätt, berättar Helena.

Sjuksköterskeexpeditionen är centralt placerad i direkt anslutning till åtta övervakningsplatser som förbättrar kommunikationen och övervakningen av patienterna.

– Den här utformningen ger personalen bättre överblick av övervakningsplatserna. Trygghet har varit ett ledord i planeringen för den här ombyggnationen, förklarar Helena.


Åtta övervakningsplatser ligger i direkt anslutning till sjuksköterskeexpeditionen. 

Större kapacitet

– Vi har kapacitet att ta emot fler patienter nu än tidigare. Akuten har totalt 22 patientplatser och tre väntrum istället för de tidigare två, säger Helena Zetterlund.

I mitten av juni öppnar det nya ambulansgaraget i direkt anslutning till den nya akuten. Under hösten tas den provisoriska ambulansinfarten utanför akutingången bort och området utanför akuten städas upp.  


Ambulansintaget leder rakt in på akutmottagningen.