Barnhälsovårdsenhet

Centrala barnhälsovårdsenheten implementerar det nationella barnhälsovårdsprogrammet samt bedriver regionalt och nationellt samarbete i barnhälsovårdsfrågor.

Enheten utvecklar det förebyggande arbetet för barn, formulerar riktlinjer, sammanställer hälsodata från barnhälsovården, bedriver fortbildning och handleder personal vid barnavårdscentraler. Grunden för vårt arbete är att utifrån nationella riktlinjer och barnkonventionen verka för en jämlik barnhälsovård i länet.

Vårdutvecklare

Carina Jervström, carina.jervstrom@regiongavleborg.se, 0650-299 16

Sophie Ryd, sophie.ryd@regiongavleborg.se, 026-15 77 39

Samordnande BHV-psykolog

Marie Bandh, marie.bandh@regiongavleborg.se, 026-15 56 86

Barnhälsovårdsöverläkare

Pär Lindström, par.lindstrom@regiongavleborg.se, 026-15 03 35 

Vårdenhetschef

Mikael Wall, mikael.wall@regiongavleborg.se, 026-27 92 53