Autism – tidiga tecken

Ett av barnhälsovårdens mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

På denna sida finns samlad information om tidiga tecken på autism samt två olika frågeformulär, m-chat och joint attention, för sjuksköterskan att ställa till föräldrar gällande misstanke om sådan utvecklingsavvikelse.

Länkar

Tidiga tecken på autism (autismforum.se)

Dokument

Autism – checklista till remiss från barnhälsovård till barn och familjehälsa – Platina id 01-761494 (pdf)