BarnSäkert

BarnSäkert är ett en metod för samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänstens förebyggande verksamhet.

Det övergripande målet är att främja barns hälsa och förebygga ohälsa. Genom att öka tillgängligheten i barnhälsovården för familjer som har särskilda behov eller riskerar sämre hälsa bidrar BarnSäkert till en mer jämlik hälsoutveckling.

Dokument

Information om pilotprojekt BarnSäkert Gävleborg (pdf)

Breddinförande BarnSäkert (pdf)

BarnSäkert presentation (pdf)

Arbetsmaterial

Frågeformulär

PQ frågeformulär – Svenska (pdf)

PQ frågeformulär – Arabiska (pdf)

PQ frågeformulär – Bengali (pdf)

PQ frågeformulär – Dari (pdf)

PQ frågeformulär – Engelska (pdf)

PQ frågeformulär – Finska (pdf)

PQ frågeformulär – Kurmanji (pdf)

PQ frågeformulär – Ryska (pdf)

PQ frågeformulär – Somaliska (pdf)

PQ frågeformulär – Sorani (pdf)

PQ frågeformulär – Thai (pdf)

PQ frågeformulär – Tigrinya (pdf)

PQ frågeformulär – Turkiska (pdf)

Föräldrainformation

Föräldrainformation om BarnSäkert – Svenska (pdf)

Föräldrainformation om BarnSäkert – Arabiska (pdf)

Föräldrainformation om BarnSäkert – Bengaliska (pdf)

Föräldrainformation om BarnSäkert – Engelska (pdf)

Föräldrainformation om BarnSäkert – Finska (pdf)

Föräldrainformation om BarnSäkert – Ryska (pdf)

Föräldrainformation om BarnSäkert – Somaliska (pdf)

Föräldrainformation om BarnSäkert – Sorani (pdf)

Föräldrainformation om BarnSäkert – Thai (pdf)

Information till föräldrar om BarnSäkert – lång version (pdf)

Övrigt

Hälsosamtal BVC-mottagning (pdf)

Åtgärdsformulär (pdf)

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Gävle - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 06-470069 (pdf)

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Hudiksvall - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 06-470072 (pdf)

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Nordanstig - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 06-470077 (pdf)

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Bollnäs - Hälso- och sjukvård Region Gävleborgontaktlista Bollnäs - Platina id 06-469880 (pdf)

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Hofors - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg - Platina id 06-470071 (pdf)

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Ljusdal - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg - Platina id 06-470074 (pdf) 

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Ockelbo - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg - Platina id 06-470079 (pdf)

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Ovanåker - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg - Platina id 06-470082 (pdf)

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Sandviken - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg - Platina id 06-470093 (pdf)

Kartläggning föräldrastödjande verksamheter, kontaktlista Söderhamn - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg - Platina id 06-470095 (pdf)

Länkar

BarnSäkert – slutrapport från forskningsstudien och blickar framåt (pdf) - Maria Engström och Steven Lucas Uppsala universitet.