Årsrapport

Årsrapporten sammanställer och presenterar barnhälsovårdens verksamhet i Gävleborgs län. Rapporten ska ge en bild av hur barn inskrivna vid länets olika BVC-enheter mår och utvecklas.

Rapporten har tillkommit genom ett samarbete mellan avdelningen för samhällsmedicin och barnhälsovårdsenhet. Uppgifterna som rapporten är uppbyggd kring är till största delen hämtade från barnhälsovårdens årsstatistik, och i övrigt från journalsystemet PMO via Medrave 4 samt från angivna externa källor.

Årsrapport barnhälsovård i Gävleborgs län 2023 (pdf)

Årsrapport barnhälsovård i Gävleborgs län 2021 (pdf)