Kontakt

BHV-enheten Gävleborg

Carina Jervström, vårdutvecklare och samordnande barnhälsovårdssjuksköterska carina.jervstrom@regiongavleborg.se, 0650-299 16

Adress
Kålhagsgatan 20, 824 81 Hudiksvall, budstation -705- 


Sophie Ryd, vårdutvecklare och samordnande barnhälsovårdssjuksköterska
sophie.ryd@regiongavleborg.se, 026-15 77 39

Adress
Norra Rådmansgatan 8b (besöksadress 8c), 803 11 Gävle, budstation - 311


Marie Bandh, samordnande BHV-psykolog, marie.bandh@regiongavleborg.se026-15 56 86

Adress
Norra Rådmansgatan 8b (besöksadress 8c), 803 11 Gävle, budstation -311-


Pär Lindström, barnhälsovårdsöverläkare, par.lindstrom@regiongavleborg.se, 026-15 03 35

Adress
Norra Rådmansgatan 8b (besöksadress 8c), 803 11 Gävle, budstation -311-