Webbdiarium

I Region Gävleborgs webbdiarium finns uppgifter om registrerade ärenden, skrivelser och beslut. Webbdiariet uppdateras dagligen och här kan du söka alla inkomna och utgående handlingar som diarieförts sedan 2012.

Personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen. Vi publicerar inte personuppgifter som går att koppla till enskilda privatpersoner.

Dokumenten som du hittar kan inte läsas digitalt. Vill du ta del av en handling kontaktar du Region Gävleborgs diarium som du når genom att skicka ett e-postmeddelande till diariet rg@regiongavleborg.se. Du kan också ringa växeln 026-15 40 00 och begära diariet.

Sök i webbdiariet

Motioner och interpellationer

Sök motioner och interpellationer i webbdiariet

Publicerade handlingar

Beslut och protokoll för styrelser, nämnder och beredningar i Region Gävleborg finns publicerade under huvudrubriken Politik, se Beslut och protokoll.