Inköpssystemet

Det finns ett gemensamt inköpssystem för beställning av de varor och tjänster Region Gävleborg behöver. Systemet effektiviserar hanteringen av avtal, produkt- och tjänstesökningar, elektroniska beställningar och fakturarutiner. Det underlättar också för Region Gävleborgs leverantörer, genom ökad avtalstrohet, korrekta godkända beställningar med ordernummer, automatisk matchning och betalning av faktura. Tillsammans minskar vi också miljöbelastningen.

Visma heter det företag som levererar inköpssystemet Proceedo.