Kom igång med MFA

Region Gävleborg använder sig av säkerhetsfunktionen multifaktorautentisering (MFA) för att säkerställa att det är just du som loggar in via extern enhet som inte tillhör eller är inkopplad på Region Gävleborgs nätverk.

MFA när du glömt lösenordet

Utöver att verifiera din identitet vid inloggning mot Region Gävleborgs externa tjänster kan MFA även användas för att möjliggöra lösenordsåterställning också när du sitter utanför Region Gävleborgs nätverk via tjänsten https://passwordreset.lg.se. På sätt kan du själv återställa ditt lösenord utan att behöva kontakta IT-support.

Instruktion registrera dig för MFA

Registrering för multifaktorautentisering kan ske genom att du registrerar dig för autentisering via mobilappen Microsoft Authenticator, alternativt genom att du registrerar ditt mobilnummer för SMS-utskick. 

Region Gävleborg rekommenderar att man använder appen då det även möjliggör så kallad lösenordsfri inloggning, men att endast registrera sig för SMS-utskick är fullt möjligt. Har du en tjänstetelefon ska du inte behöva göra något om du bara önskar använda SMS-utskick. Ditt mobiltelefonnummer är då redan registrerat per automatik.

En utförlig steg-för-stegguide med bilder finns i MFA-registrering – rutin – Platina id 06-4666489 (pdf).

Appregistrering

 1. Tips! Se instruktionsfilmen ovan.
 2. Installera appen ”Microsoft Authenticator” på din mobiltelefon.
 3. Från en valfri enhet, surfa till https://mfaregistrering.lg.se
 4. Logga in med din e-postadress och ditt lösenord.
 5. På sidan, välj ”Konfigurera Authenticator-appen” och följ instruktionerna:
  o Om du inte har en tjänstetelefon, registrera även ett mobiltelefonnummer
  o Om du har en tjänstetelefon behöver du inte fylla i ett mobiltelefonnummer då det hämtas per automatik. Önskar du använda ett alternativ nummer för verifiering så kan du ange det istället.
 6. Efter genomförd registrering, tryck på din användare i appen och välj ”Aktivera telefoninloggning”.
 7. Klart! Du är nu registrerad för MFA-inloggning och har dessutom möjlighet att genomföra lösenordsfri inloggning när du nyttjar MyApps och dess anslutna tjänster.

SMS-registrering

 1. Från valfri enhet, surfa till https://mfaregistrering.lg.se
 2. Logga in med din e-postadress och ditt lösenord.
 3. På sidan, välj: ”Textkod till min telefon för autentisering” i listan under ”Vilket kontaktalternativ föredrar du?”. Skriv in det mobilnummer du vill få SMS på och välj ”Spara”.
 4. Klart! Du är nu registrerad för multifaktorautentisering via SMS-utskick och kan nu börja nyttja MyApps och dess anslutna tjänster.