Du som vill bli leverantör

För att ha möjlighet att bli leverantör till Region Gävleborg ska du lämna anbud i den annonserade upphandlingen som du är intresserad av.

Region Gävleborgs aktuella upphandlingar annonseras både på Region Gävleborgs webbplats och i annonseringsportalen.

När anbudstiden är slut utvärderas alla anbud som lämnats in i rätt tid. Efter sammanställning och utvärdering av anbuden skickas ett tilldelningsbeslut till samtliga leverantörer som har lämnat anbud i den aktuella upphandlingen. Av tilldelningsbeslutet framgår det vilken leverantör som har vunnit upphandlingen.

Efter tilldelningsbeslutet och avtalsspärr (när detta är relevant) tecknas ett avtal med antagen leverantör. Avtalet utgörs av ett skriftligt kontrakt som baseras på innehållet i förfrågningsunderlaget och antaget anbud.

Bindande avtal har uppkommit då båda parterna undertecknat avtalet.

Mer information

När Region Gävleborg gör inköp måste dessa upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling eller annan tillämplig upphandlingslagstiftning. För mer information om upphandlingsprocessen samt upphandlingslagstiftning se regler, krav, lagar.