Prao

Praktisk arbetslivsorientering som ofta förkortas prao, ger en möjlighet att få inblick i olika yrken och viss erfarenhet av hur arbetslivet fungerar.

Från och med 2023 tar vi återigen emot PRAO-elever.

Du som går årskurs 8 och 9, har möjlighet att söka en praovecka inom vissa av Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsverksamheter.

För höstterminen erbjuds i första hand platser för årskurs 9 och för vårterminen årskurs 8. Intresseanmälan görs på speciell blankett och ska lämnas till studie-och yrkesvägledare (SYV) på din skola.

Kontakt

Magnus Persson, utbildningssamordnare, prao Hudiksvall/Hälsingland, 072-227 94 11, 
magnus.persson@regiongavleborg.se

Malin Lööf, utbildningssamordnare, Gästrikland, 026-15 85 04, malin.loof@regiongavleborg.se

Information

Information till elever och skolor om praktisk yrkesorientering (prao) inom Region Gävleborgs hälso-och sjukvård (pdf)

Minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Rutiner

Praktisk arbetsorientering PRAO för åk 8 och 9 i hälso-och sjukvården (pdf) 

Sekretess- och hälsodokument

Sekretess och tystnadsplikt

Vad innebär tystadsplikten?

Tystnadsplikt för PRAO Formulär för underskrift (pdf)

Tillfällig hantering av hälsodeklaration för studerande, praoelever och praktikanter

Den tillfälliga hantering gäller från och med 1 januari 2023 under en övergångsperiod, fram till dess att nya beslut fastställts. Alla studerande, praoelever och praktikanter som ska göra en placering inom hälso-och sjukvård i Region Gävleborg, ska uppvisa en korrekt ifylld och undertecknad hälsodeklaration. Vid behov kan andra åtgärder behövas, som exempelvis vaccination.

Syftet med hälsodeklarationen är förbättrad patientsäkerhet och personalsäkerhet. 

Hälsodeklarationen

KLiPP

KliPP - Klinisk praktikplacering - system för att se placeringar 
Om du saknar inloggningsuppgifter kontakta Maria Halvarsson, maria.halvarsson@regiongavleborg.se

Intresseanmälan

Enskild intresseanmälan (pdf)