Nationella cancerstrategin

Den svenska cancersjukvården står inför en rad stora utmaningar. Antalet patienter med cancer förväntas fördubblas inom en tjugoårsperiod och studier visar att det finns skillnader i insjuknande och dödlighet beroende på vem du är och var du bor.

Den nationella cancerstrategin från 2009 föreslår för den framtida cancersjukvården i Sverige ett antal åtgärder och förslag på hur landsting och regioner på ett resurseffektivt sätt kan möta de utmaningar som cancersjukvården står inför.

Strategin har fem övergripande mål:

  • Minska risken att insjukna i cancer
  • Förbättra omhändertagandet
  • Förlänga överlevnad och förbättra livskvaliteten efter diagnos
  • Minska regionala skillnader i överlevnad
  • Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

Med utgångspunkt från den nationella cancerstrategin har Sveriges kommuner och regioner, SKR, träffat årliga överenskommelser med staten om genomförandet av den nationella cancerstrategin.