Levnadsvanor – cancersjukdomar

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer.

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, vara måttlig med alkohol, regelbunden fysisk aktivitet, undvika övervikt och vara försiktig i solen minskar du din risk för ett flertal cancersjukdomar. 

Om levnadsvanor – hälsofrämjande hälso- och sjukvård.