Palliativ vård – cancersjukdomar

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående genom att förebygga och lindra lidande bland annat genom behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella symptom relaterade till sjukdomen.

Behovet av palliativ cancervård har ökat då fler patienter lever med kronisk cancer. Därtill kommer det ökade behovet av palliativ vård i livets slutskede. Den palliativa vården är en viktig del av cancervården.

För att säkerställa en god palliativ vård genom hela vårdkedjan krävs ett utvecklat samarbete mellan landsting och kommuner. Därför är det viktigt att Gävleborg har ett palliativt råd som arbetar utifrån en lokalt anpassad plan baserad på den gemensamma uppdragsbeskrivningen som är framtagen i sjukvårdsregionen.

Organisation

Den palliativa vården delas in i två områden. Allmän palliativ vård som medarbetare i primärvården, kommuners hemsjukvård och hemtjänst arbetar med. Sedan finns den specialiserade palliativa vården, som är organiserad utifrån fyra specialiserade palliativa team. Teamen finns i Gävle, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall men har länets alla kommuner som upptagningsområde.

Eftersom de palliativa teamen arbetar delvis konsultativt och endast dagtid så finns ett avtal mellan Region Gävleborg och kommunerna. Avtalet innebär att de kommunala sjuksköterskorna i hemsjukvården är ansvariga för de hälso- och sjukvårdsinsatser patienter som vill vårdas hemma är i behov av. Hemsjukvårdens sjuksköterskors arbetar dygnet runt och har ett tätt samarbete med de palliativa teamen.