Patientens ställning - cancersjukdomar

I arbetet med att utveckla cancervården är kriteriet att stärka patientens ställning en central del. Möjligheten för både patienter och närstående att påverka, att förstå skeenden i den egna vården liksom att få stöd både när det gäller fysisk och psykosocial rehabilitering är mycket betydelsefull.