Klinisk forskning och innovation – cancersjukdomar

Forskning och innovation på cancerområdet är avgörande för cancervårdens fortsatta utveckling och patientomhändertagande enligt senaste rön.

I enlighet med den nationella cancerstrategin ska Region Gävleborg bidra till att stärka den kliniska forskningen i regionen för att cancerpatienterna snabbare ska få ta del av nya rön.

Region Gävleborg i samarbete med RCC ska även utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i vården.