Vårdens struktur – cancersjukdomar

En central uppgift för programområde cancersjukdomar är att leda och samordna arbetet med att utveckla och effektivisera vårdprocesserna ur patientens perspektiv och arbeta för att korta väntetiderna.

En vårdprocess eller patientprocess beskriver patientens väg genom vården, från att patienten söker kontakt med cancervården, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller palliativ vård. Arbetet drivs av processledare/processägare och dess processteam. Uppdraget är bland annat att regelbundet följa upp sin process och ta fram underlag för förbättringsarbeten.