Kapillärprovtagning

Personalen vid Kliniskt kemiska laboratoriet i Hudiksvall och Bollnäs utför i mån av tid och bemanning provtagningen på inneliggande patienter, där venprovtagning ej kan utföras på grund av mycket svårstucken patient

Kapillärprovtagning bör utföras av van personal.

Observera att kapillärprovtagning medför risk för mindre tillförlitliga analysresultat än venprovtagning och ökad smittorisk.

Mer information om provtagning.