Rutiner för brådskande analyser

Akut

Livshotande tillstånd där snabbt svar är nödvändigt.
Svar lämnas normalt inom 1 timme efter provets ankomst till Kliniskt Kemiska Laboratoriet.

Akut provtagning

All venös provtagning utförs av avdelnings- respektive mottagningspersonal.
Personal från Kliniskt Kemiska Laboratoriet utför ej kapillär provtagning på avdelning.

Ifyllande av remiss

Vid pappersremiss ska beställning av akuta prov ske genom markering med ett kraftigt kryss i rutan för Akut på remissen.

Märk röret med remissens röda akutetikett och etikett med patientID.
Elektronisk beställning skall beställas som akut i journalsystemet.