Transporter av prover till Gävle och Uppsala

Transporttider Laboratoriemedicin – Platina id 09-535974 (pdf)

Prover som ska till andra lab än Gävle och Akademiska skickas som tidigare måndag - torsdag enligt provtagningsanvisning.
Läs provtagningsanvisningarna extra noga dag före helgdag!

Kristina Georgsson
Laboratoriemedicin

Anette Karlsson
Processteamledare
Provinlämning
026-15 78 57