Hepatit C virus, HCV-RNA

PCR, genotypning

Remiss

Mikrobiologi2 (pdf)

Provtagning/Provhantering

5 mL blod i EDTA-rör, lila propp

Hepatit C virus, HCV-RNA, genotypning – Akademiska laboratoriet

Analyserande laboratorium

Klinisk Mikrobiologi
Akademiska laboratoriet
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA

018 - 611 39 16

Specialregler

Provtagning bör ske måndag-torsdag

Sänd provet med nästa ordinarie transport.
I väntan på transport kylförvaras provet.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till hand inom 2 dygn efter provtagningen.