Provtagningsmaterial - ersättningsmaterial vid produktbrist

På grund av den rådande situationen i omvärlden är det problem med leverans av förbrukningsmaterial till Region Gävleborg. För att kunna upprätthålla en säker provtagning och analys behöver en del produkter tillfälligt bytas ut eller ersättas.

Ett flertal ersättningsprodukter har därför godkänts för användning inom laboratoriemedicin och kan levereras istället för produkten det är brist på. Ersättningsprodukterna hittar du i tabellen nedan.

Upphandlad produkt som är restnoterad Kan ersättas av dessa produkter

Vakuumrör plast V-MonovetteUrin 10ml

Artikelnummer : 1030231

 

Rör rund botten med skruvlock 10ml

Artikelnummer: 1088617

Vakuumrör BD Vacutainer Urin 11ml, 6ml, 4ml beige

Vakuumrör BD Vacutainer Urin 7ml

Vakuumrör plast Vacuette Urin 10,5ml, 7/6,5ml

Rör rund botten med skruvlock 13ml

Artikelnummer: 201984

Rör konisk botten med skruvlock gult 10ml

Artikelnummer: 231202

Rör rund botten med skruvlock 10ml, 13ml

Artikelnummer 10ml: 1088617
Artikelnummer 13ml: 201984

Kapillärrör BD Microgard 400-400µl Li-Hp gel mintgröngrön

Kapillärrör BD Microtainer MAP 250-500µl K2EDTA lila

Venprovset BD Saftey-Lok 30cm m hållare

Kapillärrör Microvette 500µl Li-Hp gel mintgrön

Kapillärrör MiniCollect 800µl Li-Hp gel mintgrön

Kapillärrör BD Microgard 250-500µl KEDTA lila

Venprovset BD Safety-Lok 30cm u hållare

Venprovset BD Saftey-Lok 18cm m hållare

Vakuumrör VACUETTE transparent etikett (5/3ml FC-mix rosa)

Vakuumrör BD 5/4ml eller 5/2ml Na-Fl Oxalat grå plaströr