Regionalt FVIS-program

Programmet för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS-programmet) handlar bland annat om att bidra med regionspecifik kunskap till Sussa. Det handlar också om att förankra arbetet inom Sussa på en regional nivå och genomföra regionala förberedelser för att införa Cosmic.

Varje region som ingår i Sussa samverkan driver det regionala införandet av Cosmic i regionala FVIS-program. Regionala FVIS-program består av flera projekt och delprojekt. Regionerna har också egna styrgrupper samt regionala effektmål att uppnå.

FVIS-programmet har som mål att: 

  • Verksamhetsetableringen sker i enlighet med FVIS förutsättningar.
  • Teknisk etablering anpassar Cosmic till regionens systemmiljö.
  • Analys, plan och etablering av regional test är i enlighet med FVIS förutsättningar. 
  • Säkerställa tillgång till historisk data av IT-stöd som påverkas av införandet av Cosmic samt utarbeta förslag gällande hur IT-stöd som ersätts av Cosmic bör hanteras.

En viktig förutsättning i FVIS-programmet och utgångspunkt för det regionala arbetet är den gemensamma överenskommelsen med Cambio och den uppgörelse som finns mellan regionerna i form av Samverkansöverenskommelse.

Överenskommelsen är en viktig förutsättning för en sammanhållen, Sussa-gemensam grundkonfiguration och möjligheten att vidareutveckla och förvalta Cosmic tillsammans.