Om Cosmic

Framtidens vårdinformationsstöd heter Cosmic. Det är ett journalsystem som ska göra det möjligt att ha en sammanhållen journalföring för patienten.

Det nya vårdinformationsstödet baseras på Cambios grundprodukt Cosmic, ett journalsystem som redan används i åtta regioner i Sverige. I vår version av Cosmic kommer det finnas fler specialfunktioner, som bland annat operationsplanering, cytostatika och anestesi/intensivvård. Målet med detta anpassade system är att erbjuda en bra helhetslösning som sätter patienten i fokus och underlättar samarbete mellan olika verksamheter.

I Cosmic finns också andra funktioner som till exempel statistik, uppföljning, beslutsstöd och en samlad läkemedelslista.

Se Cambio ge en övergripande introduktion av vårdinformationsstödet (youtube.com)

 

 

Varför nytt vårdinformationsstöd?

De journalsystem och andra vårdsystem som vi använder idag närmar sig slutet på sin livscykel och möter inte de förväntningar som vi ställer på ett modernt vårdinformationsstöd.

Ett nytt vårdinformationsstöd krävs för att kunna hantera den snabba digitaliseringen, invånarnas förväntningar på tillgänglighet samt deras behov av hälso- och sjukvård. Detta stöd ska vara utformat för att tillgodose verksamheternas behov.

Målet är att medarbetare i hälso- och sjukvården ska få tillgång till ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt och ger besluts- och processtöd. Det ska också möjliggöra en strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården.

Invånare och patienter får en bättre tillgång till information om sin vård och hälsa genom moderna digitala tjänster, vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.