Flygplatsdata Gävle

Flygfakta för helikopterflygplatsen på Gävle sjukhus.

Kontakt

Gävle sjukhus: Carina Carlson-Odenland, flygplatschef
carina.carlson-odenland@regiongavleborg.se, 026-15 01 58, 073-020 52 58 

Bollnäs sjukhus: Carina Carlsson-Odenland, flygplatschef 
carina.carlson-odenland@regiongavleborg.se, 026-15 01 58, 073-020 52 58

Hudiksvalls sjukhus: Carina Odenland, flygplatschef 
carina.carlson-odenland@regiongavleborg.se, 026-15 01 58, 073-020 52 58

Namn Gävle sjukhus
ICAO-kod ESJA
Licensed Licensed
Pos N 60 40' 53'', E 17 07' 05''
Height +70 ft
Airport information Ambulance and rescue flights only 
PPR 30 min (00-24) 
SOS rescue center 112
TLOF/FATO 29,3 m
D= 16,3 m
Surface Surface-level asphalt
Lights Perimeterlight: green 
Floodlight: yes 
Lighted windsock: yes
Heliport beacon: yes
Information The airport is located north of the hospital building, transport to casualty intake by ambulance.
Heliport service Supportcenter 026-15 30 00 (fastighet)
County council Region Gävleborg
Airport manager Carina Carlson-Odenland 026-15 01 58, 073- 020 52 58
Fire fighting service Access equipment in control room.

 

Requested approach-takeoff surface/sector
Surface A Obstacle-free 8 % Approach 138° Takeoff 318°
Surface B Obstacle-free 8 % Approach 345° Takeoff 165°
Obstacle: chimney, powerline, lightning pole

 

Hinderkarta

Drönarkarta

För att kunna flyga med en drönare inom ett avstånd av 1 000 meter från helikopterflygplatsen krävs vid varje enskilt tillfälle tillstånd av flygplatschefen.