Export och investering

Företag hjälps till exportsatsningar och Gävleborg blir en självklar plats att investera och etablera sig på. Det ska bli verklighet genom regionalt samarbetsinitiativ.

Ett sömlöst och effektivt samarbete mellan företagsfrämjande aktörer är förutsättningen för att fler små- och medelstora företag i Gävleborg ska ha goda förutsättningar att etablera eller expandera sina verksamheter på en internationell marknad. Ett brett och varierat näringsliv med en mångfald av branscher är också viktigt för att skapa fler arbetstillfällen i länet. Därför behöver Gävleborg attrahera fler företag som vill investera och etablera sin verksamhet här.

Det export- och investeringsfrämjande arbetet driver Region Gävleborg i nära samarbete med länets regionala innovations- och företagsfrämjande aktörer. 

Sammansvetsat stödsystem hjälper

För att hjälpa små- och medelstora företag på deras investerings- eller exportresa, till exempel genom att kunna guida och medla kontakt till rätt främjare utifrån sitt aktuella behov, behövs ett tydligare, sammansvetsat och mer inkluderande stödsystem. Stödsystemet, som förutom Region Gävleborg består av alla de regionala innovations- och företagsfrämjande aktörer som möter företagare till vardags, ska med ökad samsyn stötta verksamheter att nå sin fulla potential – här i Gävleborg eller på annan plats.

Kontakt

Uppgifterna du lämnar i formuläret kan komma att delas med en tredje part.  Detta är i första hand våra samverkansaktörer i kommuner och regioner. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter

Uppgifterna du lämnar i formuläret kan komma att delas med en tredje part.  Detta är i första hand våra samverkansaktörer i kommuner och regioner. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter


Projektfinansierad satsning

Arbetet med export- och investeringsfrämjande drivs av projektet Team Gävleborg. Team Gävleborg finansieras av Tillväxtverket.