Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030

Det finns både en nationell livsmedelsstrategi och en regional handlingsplan för livsmedel i Gävleborgs län (Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030). Den senare fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Gävleborg och arbetar för att vi regionalt ska kunna bidra till det nationella målet.

Den regionala handlingsplanen har arbetats fram under 2018 och 2019 av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Nyckelorden i arbetet har varit samverkan, delaktighet och kreativa processer. Från Nordanstig i norr till Hedesunda i söder har öppna dialogmöten anordnats. Aktörer från hela livsmedelskedjan har deltagit – det vill säga jordbruksföretag, förädlingsföretag, rådgivningsorganisationer, offentlig sektor, finansiärer, branschorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Handlingsplanen har tre områden som utpekats som särskilt viktiga:

  • Regler och villkor ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

  • Konsument och marknad ska ha högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna val.

  • Kunskap och innovation är en förutsättning för ökad produktivitet samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Läs den regionala handlingsplanen (pdf)

Statistik livsmedelskedjan Gävleborg (pdf)

Aktuellt

Nu fortsätter arbetet med att genomföra handlingsplanen. Du kan följa arbetet här och på Länsstyrelsens webbplats om livsmedelsstrategi i Gävleborg.

Kontakt