Lär dig mer

Här nedan kan du bygga mer kunskap om god och jämlik hälsa genom att ta del av olika kunskapsunderlag, filmer, föreläsningar, rapporter med mera.

För stöd och verktyg att använda i det dagliga arbetet, se även Stöd till utveckling.

Vad är ojämlikhet i hälsa? – ett kunskapsunderlag

Kunskapsunderlag (pdf)

Nulägesbeskrivning – hälsan i Gävleborg

Nulägesbeskrivning (pdf)

Jämlikhetsutredningen

Jämlikhetsträdet

För att illustrera jämlikhet har Region Gävleborg tagit fram ett träd vi kallar Jämlikhetsträdet. Det är ett sätt att förklara hur komplext jämlikhet är, hur ojämlikhet uppstår och hur olika områden samspelar med varandra. För att se illustrationen och ytterligare beskrivning, se fråga ”Hur kan jag förstå Jämlikhetsträdet?” under Frågor och svar.

Kontakt