Stöd till utveckling

Många aktörer och verksamheter bidrar till god och jämlik hälsa i Gävleborg. Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg fastslår att alla Region Gävleborgs verksamheter ska utveckla sina arbetssätt för att bättre bidra till god och jämlik hälsa. Program för god och jämlik hälsa styr även externa vårdgivare som utför verksamhet på uppdrag av Region Gävleborg. På den här sidan finns stödmaterial för verksamheter att använda och inspireras av i det arbetet.

Region Gävleborgs metodstöd

Det finns olika stödmaterial att använda när verksamheter vill göra det befintliga uppdraget bättre och för alla. Stödmaterialen hjälper chef och ledningsgrupp att anpassa sin verksamhet och sina insatser utifrån människors olika behov och förutsättningar. Stödmaterialen hjälper till att synliggöra eventuella hinder som finns inbyggda i strukturer, arbetssätt och bemötanden samt hjälper verksamheten att säkra lika möjligheter för de vi finns till för.

För exempel på utvecklingsarbeten att inspireras av, se även Exempel på utvecklingsarbeten.

Stödmaterial

Stödmaterial för gemensamma reflektioner och diskussioner vid exempelvis APT, Verksamhetsplanering eller inför planering av olika förbättrings- och utvecklingsarbeten.

Stödmaterial till utvecklingsarbete för att göra det befintliga uppdraget bättre och för alla:

Stödmaterial för vårdgivare i Gävleborg

Stödmaterialet finns även i versioner särskilt anpassat för hälso- och sjukvårdsverksamheter. Se länkarna nedan.

Stödmaterial för gemensamma reflektioner och diskussioner vid exempelvis APT, Verksamhetsplanering eller inför planering av olika förbättrings- och utvecklingsarbeten.

Stödmaterial till utvecklingsarbete för att göra det befintliga uppdraget bättre och för alla:

Andra organisationers metodstöd

Kontakt