B

B-cellsbedömning CD19 och CD20 CD19 och CD20
B12 (kobalamin) (pdf) Plasma. (Platina id 09-71802)
B6 Vitamin B6, Pyridoxal - 5 - Fosfatbestämning i plasma
Bakterier i urin (pdf) (Platina id 09-320722)
BAL (pdf) Cytologi, bronkoalveolärt lavage. (Platina id 09-76871)
BAL (pdf) Kvantitativ aerob och anaerob odling. (Platina id 09-466579)
Band-3 Protein Immunofenotypning – FACS
Bartonella Serologi
BAS-test (pdf) Helblod. (Platina id 09-63919)
BCR-ABL Philadelphiakromosom
Benmärg (pdf) Histopatologi sternalpunktat, märgkula. (Platina id 09-64458)
Bensodiazepiner Bensodiazepiner i urin, drogscreen
Bensodiazepiner i serum/plasma Bensodiazepiner i serum/plasma
Beta-2-Glukoprotein 1-antikroppar
Beta-2-Mikroglobulin Beta-2-Mikroglobulin i serum
Beta-Hydroxi Smörsyra Beta-Hydroxi Smörsyra i plasma
Beta-Trace protein Markör för påvisning av Cerebrospinalvätskeläckage
Betaglukan
Bihåla (pdf) Odling. (Platina id 09-789670)
Bikarbonat Dialysvätska
Bikarbonat Plasma (venöst)
Bikarbonat standard Standardbikarbonat i helblod
Biklin Koncentrationsbestämning, Amikacin
Bilirubin (pdf) Plasma. (Platina id 09-63978)
Bilirubin (pdf) Övriga kroppsvätskor. (Platina id 09-156851)
Bilirubin, konjugerat (pdf) Plasma. (Platina id 09-63968)
Biobank (SIB)
Biopsi, benfragment Allmän aerob och anaerob odling efter anrikning
BK-virus
Blodgas (pdf) Arteriellt, kapillärt och venöst. (Platina id 09-72755)
Blodgruppering ABO- RhD-gruppering och antikroppsscreening
Blododling Aerob och anaerob odling
Blodstatus Blodstatus i helblod
Bly Bly i urin
Bly Bly i helblod
Blåssköljvätska Cytologi Blåssköljvätska KPC
Blödningstid Pt-Blödningstid enligt Ivy
BNP (pdf) Brain Natriuretic peptide. (Platina id 09-109313)
Borrelia B. burgdorferi antikroppar i serum
Borrelia/neuroborrelia Antikroppar i liquor/blod
Borstprov Cytologi
Borstprov (pdf) Kvantitativ aerob och anaerob odling. (Platina id 09-466579)
Bronksekret Kvantitativ aerob odling
Bronksköljvätska Cytologi bronksekret
Bronksköljvätska Aerob odling
Brucella Serologi
Brucella ssp PCR
Bröst grovnålsbiopsi Histopatologi, PAD, Patologi
Bröst mastectomi och sektorresektat Histopatologi, PAD, Patologi
Bröstmjölk Odling
Buprenorphine Buprenorphine i urin