F

Faeces-Hemoglobin (pdf) Hemoglobin i faeces, F-Hb. (Platina id 09-71254)
Faeces, tarmpatogena bakterier Faeces PCR
Faktor II Protrombin plasma
Faktor V - Mutation / Genotypning Faktor V i helblod
Faktor VIII
Fe (pdf) Plasma. (Platina id 09-65010)
Fencyklidin Fencyklidin i urin
Fenobarbital Fenobarbital i serum
Fenylalanin Fenylalanin i plasma
Fenytoin (pdf) Serum. (Platina id 09-64964)
Ferritin (pdf) Plasma. (Platina id 09-64977)
Fetalt RHD Foster blodgruppering.
Fetoprotein, alfa (pdf) AFP. (Platina id 09-63374)
Fettsyror Fettsyror, fria i plasma (FFA)
Fettsyror Långkedjiga fettsyror i plasma
FFA Fria fettsyror i plasma
FH Familjär hyperkolesterolemi
Fibrin lösligt, kvalitativt Fibrin i plasma
Fibrinogen (pdf) Plasma (Platina id 09-64981)
Finnålspunktion Cytologi, FNAB, aspirationsbiopsi, punktion
FISH
FK 506 Prograf Tacrolimus tas i stället för B-Cyklosporin
Flekainid i serum Tambocor i serum
Fluanxol Fluanxol i serum
Flucytosin ex Ancotil Koncentrationsbestämning
Flukonazol ex Diflucan tabl Koncentrationsbestämning
Flödescytometri
Folat (pdf) Plasma. (Platina id 09-64984)
Fosfat Fosfat i urin
Fosfat (pdf) Plasma. (Platina id 09-83699)
Fosfatidyletanol Fosfatidyletanol i helblod, PEth
Fosfolipas-A2-receptor-ak (IgG)
Fragil-X-undersökning Fragil-X-kromosomer
Fragmin
Fria lätta ig-kedjor kappa, lambda (pd) (Platina id 09-752804)
Fritt T3 (fritt trijodtyronin) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72759 )
Fritt T4 (fritt tyroxin) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72836)
Fryssnitt Histopatologi
FSH (follikelstimulerande hormon) (pdf) Plasma. (Platina id 09-65026)
Fusobacterium necrophorum - PCR