S

S100B Hjärnprotein, lösligt
Salicylat (pdf) Salicylat i plasma. (Platina id 09-72639)
Salmonella Serologi
Salmonella Faeces PCR
Sandimmun Ciklosporin
Sarcolemma antikroppar Sarcolemma antikroppar i serum
SARS-CoV-2 Antikroppspåvisning
SARS-Cov-2/Influensa A och B/RSV Nukleinsyrepåvisning
SARS-CoV-2/Influensa A och B/RSV akut Nukleinsyrepåvisning vid behov av akuta provsvar
Schistocyter Schistocyter i helblod
Scl-70 SpANA
Selen Selen i serum
Sertralin Zoloft
Serum Amyloid SAA, Serum Amyloid A protein
Serum för frysning
Sfärocytos heriditär Immunofenotypning = FACS
SHBG (könshormonbildande globulin) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72741)
Shigella Faeces PCR
Sialinsyra Sialinsyra i urin, fri och total
SIB (Sjukvårdsintegrerad biobank)
Sirolimus Rapamun i plasma
Sjukvårdsintegrerad Biobank (SIB)
Skyddad borste (pdf) Kvantitativ aerob och anaerob odling. (Platina id 09-466579)
SLCO1B1, genotyp Farmakogenetisk analys
Sm SpANA
SMA Antikroppar mot glatt muskulatur (IgG)
SOD1 gen analys SOD1 gen analys
Sorkfeber Nephropatia epidemica, Puumalavirus
Sp-isoelektrisk fokusering Känsligare metod än Spinal-elfores
SpANA Specifik ANA: SSA, SSB, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1, PCNA
Spektrum Spektrum i cerebrospinalvätska
Spermaprov Fertilitetsutredning
Spice Internetdroger
Spinalvätskeanalyser Provtagning spinalvätskeanalyser, cerebrospinalvätska, CSV, liquor.
Sporanox, Itraconazol Sporanox, Itraconazol i serum/plasma
Sporprov Sterilitetskontroll
Sputum, mikroskopi och odling Mikroskopi och aerob odling
Sputumcytologi Cytologi
SR (pdf) Erc. sänkningsreaktion i helblod. (Platina id 09-64880)
SSA SpANA
SSB SpANA
Stafylokocker, serologi Stafylococcus aureus, antikroppsbestämning
Standardbikarbonat Standardbikarbonat i helblod
Stelkramp Tetanus, serologi
Stenanalys Njursten
Steroidprofil Steroidprofil i urin
Stesolid Diazepam, Apozepam i serum eller plasma
Stickskada, exponerad personal
Stickskada, misstänkt smittkälla
Sulfa Sulfonamid i serum
Sura mykopolysakarider Sura mykopolysakarider i urin
Svalgodling Odling för betahemolyserande streptokocker
Svampdiagnostik Odling
Syfilis Antikroppar mot Treponema pallidum
Syrabas status (pdf) Syrabas status i helblod, blodgas. (Platina id 09-72755)
Sårodling Allmän odling, aerob och anaerob