T

T3, fritt (fritt trijodtyronin) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72759 )
T4, fritt (fritt tyroxin) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72836)
TAGG Trombocytaggregatin i plasma
Takrolimus FK- 506
Tambocor Tambocor i serum
Tarmparasiter Cystor och maskägg i faeces
TAU-protein TAU-protein i spinalvätska
TB Tuberkulos, mykobakterier odling och PCR
TBE Serologi, antikroppspåvisning
Temporalis Histopatologi
Teofyllin Teofyllin i serum/plasma
Testosteron (pdf) Plasma. (Platina id 72842)
Testosteron/SHBG (fritt testosteronindex %) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72846)
Testosteronindex (pdf) Plasma. (Platina id 09-72846)
Tetanus Stelkramp, immunitetsundersökning
TFR Transferrinreceptor
Tg D-Triglycerider i övriga kroppsvätskor
Tg (pdf) Triglycerider i plasma. (Platina id 09-72871)
Thalassemiscreen Hemoglobinfraktioner
Tiamin Erc - Transketolas i helblod, Vitamin B1
Tiopental Pentothal i serum
Tiopurinmetyltransferas TPMT i helblod
TKF (pdf) Transferrin kolhydratfattigt i serum. (Platina id 09-64067)
Tobramycin Koncentrationsbestämning av antibiotika
Tokoferol Tokoferol, alfa-, S-
TORCH Serologi, innefattar antikroppspåvisning mot Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplexvirus och Parvo B19 virus.
Totalkoldioxid (pdf) Plasma (venöst) – Platina id 09-71790
Totalkolsyra (pdf) Plasma (venöst) – Platina id 09-71790
Totalprotein Totalprotein i ascitesvätska, ledvätska och pleuravätska.
Toxoplasma Serologi, antikroppspåvisning
TPK (pdf) Trombocyter i helblod. (Platina id 09-72881)
TPK i citratrör (pdf) Trombocyter i helblod taget i Na-citratrör. (Platina id 09-302650)
TPMT Tiopurinmetyltransferas i helblod
TPO-ak (antikroppar mot tyreoideaperoxidas) (pdf) Plasma. (Platina id 09-109312)
Trace protein -Beta Markör för påvisning av Cerebrospinalvätskeläckage
Trachealsekret Kvantitativ aerob odling
TRAK (antikroppar mot TSH-receptor) (pdf) Serum. (Platina id 09-72895)
Transferrin (pdf) Transferrin i plasma. (Platina id 09-103760)
Transferrinmättnad (pdf) Transferrin. (Platina id 09-103760)
Transferrinreceptor P-Transferrinreceptor, löslig
Transglutaminas IgA - anti (pdf) Anti-Transglutaminas IgA i serum. (Platina id 09-72860)
Transglutaminas IgG -anti Anti-Transglutaminas IgG i serum
Transtyretin Transtyretin i plasma
Triglycerider (pdf) Plasma. (Platina id 09-72871)
Triglycerider (pdf) Övriga kroppsvätskor. (Platina id 09-156861)
Trombocytaggregation TAGG i plasma
Trombocytantikroppar Antikroppar mot trombocyter i helblod
Trombocyter (pdf) Trombocyter i helblod taget i Na-citratrör. (Platina id 09-302650)
Trombocyter (pdf) Trombocyter i helblod. (Platina id 09-72881)
Trombocytfunktion (stängningstid med PFA 200; med kollagen;Adrenalin) (pdf) Blod (Platina id 09-72884)
Troponin-I Troponin-I i plasma
Troponin-T (högkänsligt) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72888)
Tryptaminer Hallucinogena
Tryptas (pdf) Tryptas i serum. (Platina id 09-590744)
TSH (tyroideastimulerande hormon) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72889)
TSH-receptor, anti (antikroppar mot TSH-receptor) (pdf) Serum. (Platina id 09-72895)
Tuberkulos Tuberkulos, mykobakterier, odling och PCR
Tularemi Serologi
Tularemi PCR
TWAR Chlamydia pneumoniae
Tyreoglobulin Tyreoglobulin i serum
Tyreoglobulin antikroppar Tyreoglobulin, antikroppar i serum
Tyroxin fritt Fritt T4 i plasma
Tysabri Antikroppar mot läkemedlet Tysabri.