Kommunikationsmaterial

Filmer och presentationer som visar och förklarar olika områden i det nya journalsystemet Cosmic.

Presentation och ordlista

Presentation om Framtidens vårdinformationsstöd – APT-material (PowerPoint)

Ordlista FVIS (pdf)

Filmer

I filmerna visas en utbildningsmiljö som är gemensam för alla nio regioner som inför Cosmic och är därför inte regionalt anpassad.

Cosmic övergripande introduktion anpassad för Region Gävleborg – en guidning genom några övergripande funktioner i Cosmic (4,09 minuter)

Instruktionsfilmer från Örebro

Region Örebro län har producerat en serie instruktionsfilmer som visar olika delar av Cosmic. 

Instruktionsfilmer – Region Örebro län

Filmer från Sörmland

Patientflöde i Cosmic - primärvård (10 minuter)

Patientflöde i Cosmic - slutenvård (8,55 minuter)

Översikter i Cosmic – Patientöversikten (6,35 minuter)

Översikter i Cosmic - Min översikt (3,12 minuter)

Översikter i Cosmic - Analysytan (6,05 minuter)

Översikter i Cosmic – Osignerat och ovidimerat (1,48 minuter)

Läkemedelsmodulen i Cosmic (25,35 minuter)

Aktivitetsramverket i Cosmic (9 minuter)

Psykiatri i Cosmic – Aktivitetshanteraren (4,05 minuter)

Psykiatri i Cosmic – Enhetsöversikten (4,05 minuter)

Psykiatri i Cosmic – Anslutningsöversikten (3 minuter)

Vårddokumentation i Cosmic (textad, 15 minuter)

Vårdadministration i Cosmic (textad, 13 minuter)

Cosmic med humor – filmer om Jeanette från Norrbotten

För att förbereda medarbetarna och få igång diskussioner på arbetsplatserna kring vad Cosmic innebär har Region Norrbotten skapat filmer med en humoristisk ton i miniserien "Jeanette och det Cosmiska" med skådespelaren Charlotte Lindmark.

Jeanette och det Cosmiska – del 1 (av 3 delar) (3,49 minuter, 22 november 2023, Region Norrbotten)

Jeanette och det Cosmiska – del 2 (av 3 delar) (3,07 minuter, 13 februari 2024, Region Norrbotten) 

Panelsamtal och filmpremiär – Cosmic – Inspelning från panelsamtal och filmpremiär av den första delen av tre i miniserien Jeanette och det Cosmiska (53,51 minuter, 21 november 2023)

Filmer från Sussa samverkan

Cambio Cosmic – Vårdmodellen (3,04 minuter)

Standardisering Cosmic (3,09 minuter)

Framtidens vårdinformationsstöd (3,47 minuter)

Vårt gemensamma vårdinformationsstöd (4,29 minuter)

Cambio Nova (1,06 minuter)

Cambio Cosmic Beställning och svar (1,36 minuter)

Cambio Cosmic Aktivitetsramverk (1,36 minuter)